Konvertering – Gör besökare till kunder

4 Steg till konvertering

Jump to Understands goals & audiencesJump to Create testin hypothesisJump to Test & analyze resultsJump to Continuous improvements

Conversionista! arbetar med en modell för bättre konvertering i fyra steg. Använd den gärna själv eller ta hjälp av någon av våra konverteringsexperter om du vill.

Innan vi går in på detaljerna, låt oss definiera vad ”Konvertering” är.

Konvertering – Vad är det?

Konvertering, handlar om att få dina besökare att göra det du vill att de ska göra på din webbplats eller på en speciell landningssida. Det låter ju inte så märkligt, konstigt att det ska vara så svårt då?

Hittills har fokus legat på att optimera kampanjer och driva trafik till lägsta möjliga kostnad. Vad man sedan gör av trafiken har hamnat i skymundan.

Det ändrar sig nu. För att vara konkurrenskraftiga har inte företag råd att ignorera den enorma potential som ligger i förbättrad konverteringsgrad.

Bättre konvertering i fyra steg

1. Förstå Mål & Målgrupper – slut på ”One size fits all”

Det första steget i att börja förbättra sin konvertering är att förstå sina olika trafikkällor och besökare och varför de kom till er sajt?

Förresten, sa vi ”sajt”? Olika besökare har olika mål med sina besök och då är utmaningen att möta dem med en upplevelse som är anpassad till deras mål. Det gör man bäst med anpassad landningssida. Du kan också ha olika mål med olika besökare – kanske vill du att en förstagångsbesökare bara ska registrera sig för ett nyhetsbrev. Konvertering uppstår när dina och besökarens mål möts. Och vägen till en betalande kund kan gå via många små mikrokonverteringar.

“Konvertering uppstår när dina
och besökarens mål möts”

När du är klar med steg 1 har du en struktur med besökare och sidor anpassade till målen för varje besökargrupp. – Inget mera ”one size fits all”.

2. Skapa testhypoteser

Det viktigaste steget i hela optimeringsprocessen är att kunna skapa bra hypoteser. Om man inte gör ett bra jobb här blir det bara ”skit in – skit ut”.

För det första måste man försöka förstå var det finns förbättringspotentialer.

Input till det arbetet är:

  1. Webbanalysdata
  2. Kundfeedback
  3. Användartester
  4. Verktyg för visuell uppmärksamhet
  5. Expertutvärdering

När man har förstått vad som är trasigt måste man komma på vad man kan göra för att laga det – Testhypoteser. Här lönar det sig verkligen att jobba med en expert som sett många fall och har en portfölj med åtgärdsförslag.

Genomförbarhet är också en viktig faktor så slutresultatet av denna fas bör vara en lista på åtgärder som är listade efter BÅDE potential och kostnad för genomförande.

3. Testa & Mäta resultat

Det vanligaste, enklaste, och snabbaste sättet att testa sina hypoteser är att göra med så kallade A/B-test eller split test. Då får användarna, genom sina handlingar, rösta för vilket alternativ som är det bästa.

Att genomföra testet är egentligen inte så mycket hokus-pokus. Det finns flera billiga verktyg på marknaden och det är enkelt att komma igång. En lista över olika verktyg för A/B-testning hittar du här.

När testet är färdigt så har du ett resultat som visar vilken variant, och säkert en hel del nya insikter och idéer på fortsatta tester.

4. Kontinuerliga förbättringar

De som är bäst på konverteringsoptimering testar allting hela tiden. Genom att lägga till många små förbättringar får man en ”ränta-på-ränta”-effekt som i slutänden kan bli helt fantastisk.

När man tar fram en ny funktion eller tjänst så frågar man sig inte OM den ska testas, utan hur man ska testa den för att vara säker på att få fram den bästa versionen.

Läs mer om konverteringsgrad här och hur man gör en effektiv landningssida här.