AB test – Så funkar det

AB test är ett av det mest kraftfulla verktygen som finns för att optimera en webbsida eller en webbplats. I grunden är det väldigt enkelt.

I stället för att älta och bråka om hur en sida ska se ut så väljer man ut några av sina bästa förslag och testar dem mot varandra. Den sida som ger bäst resultat vinner. Sedan förfinar man och gör nya undervarianter av den vinnande sidan och så fortsätter det med bättre och bättre konvertering.’

AB-test

AB-test på dina riktiga besökare

Det som gör AB-testning så fantastiskt jämfört med andra testmetoder är två saker:

  1. Man testar på sina riktiga besökare och ingen konstgjord ”panel” eller liknande.
  2. Besökare märker inte testet så man undviker den snedfördelning som ofta blir resultatet av att testdeltagarna är medvetna om att de blir observerade.

AB test – Så går det till

Man lägger till ett enkelt testscript (javascript) på den sida eller sidor man vill testa. Man lägger också till ett målscript på den sida som är som besökaren kommer till när konverteringsmålet är uppnått. Det kan typiskt vara en Kvitto-sida eller en Tack-sida.

När testet startats fördelas besökarna slumpmässigt till de olika testvarianterna. Sedan följer man upp statistiken i testverktyget för att se vilken variant som konverterar bäst.

Testverktyget håller reda på besökare genom cookies så att en besökare alltid får se samman variant om den kommer tillbaka flera gånger. Man vill inte att samma besökare ska se olika varianter för då vet man inte i slutänden vilken variant som var orsaken till konvertering.

Så här kan ett pågående test se ut i Google Website Optimizer:

Google Website Optimizer results

Multivariat testning – för den avancerade

I ett A B test testar man olika sidor mot varandra. I ett multivariat test testar man olika komponenter på en sida mot varandra. Man kan tex ha tre olika varianter av sin ”Hero shot”, två olika rubriker, och två olika färger på en knapp. Detta leder till 4 x 2 x 2 = 16 olika testkombinationer.

Det är lite knepigare att införa testscripten för ett multivariat test och det blir snabbt många kombinationer vilket gör det svårare att få statistisk säker het i sina resultat.

Vanliga fel vid A B testing

1. Antalet variationer är för stort för den trafik man har

För det första måste man fundera hur mycket trafik och hur många konverteringar man har.  Om man tex bara har ett par konverteringar per dag så kommer det ta många veckor (månader?!) innan testet är klart. Det gäller att balansera hur mycket man vill testa mot vilken trafik man har. Mycket trafik/konverteringar gör att man kan testa många varianter och tvärtom.

2. Man testar för många saker samtidigt

Säg att du vill pröva en ny bild, en ny rubrik och en ny knapp. Du har inte trafik till ett multivariat test så du gör ett enkelt A B test med den gamla sidan mot den nya sidan med alla de nya elementen.

Testresultatet  visar ingen skillnad mellan de två alternativen. Vad ska man dra för slutsats nu? Kanske var rubriken bra och knappen dålig? Eller Tvärtom? Man vet inte.

3. Man testar fel saker och gör för små förändringar

Det svåraste med att göra bra tester är inte att sätta upp  test-tekniken – det är att komma fram till vad som är värt att testa – Att skapa bra testhypoteser.

Vi träffar ofta de som börjat testa lite själva och kanske inte sett så stora resultat. När vi ser på deras tester tycker vi ofta att de testat saker som vi ser som mindre viktiga för konvertering samt att de inte tänkt tillräckligt ”radikalt”. Man ändrar lite text här och lite färg på en knapp där. För att kunna få fantastiska testresultat måste man ofta ”backa bandet” ännu mer och våga göra ännu större förändringar.

Följ våra tips så kommer du snart kunna göra dina första A/B test och se din konverteringsgrad öka.

Om du inte ser förbättringar direkt – tänk på att det viktigaste med A/B testning är att man lär sig. Även av sina misstag.

KontaktaOss-Wide